Letzte Aktualisierung 2014.
Ihre Fragen beantworten wir gern per Email (mail[at]geoSports-Tec.com) oder Telefon (0341-39281107).

 

HISTORIE

První studie na propojení lyžařských areálů Fichtelberg a Klínovec od ATC-Österreich a americké projekční firmy DESIGNWORKSHOP pochází z roku 1993. Vedla přes hranici obou států územím nazývaným Zechengrund. Tehdejší politické okolnosti však vyžadovaly přechod hranic s prokázáním totožnosti. Variantu vrchol-vrchol nabídky na lanovou dráhu vypracovala již v roce 2000 firma Ecosign.

 

facit

Lanovka "miriquidi Krušné hory" se stane společným jmenovatelem nové sjednocené Evropy.

Länderschaukel Schnitt

Předpoklady dalšího plánování:
  • akceptace projektu obyvateli a politiky České republiky a Saska
  • zahrnutí projektu do místních a regionálních plánů rozvoje
  • nová výstavba horské chaty na Klínovci
  • rekonstrukce staré sedačkové lanové dráhy Jáchymov-Klínovec
  • parkoviště na Klínovci o dostatečné rozloze

"miriquidi Krušné hory" bude dalším skvělým technickým a turistickým cílem v Sasku a bude mít nejlepší předpoklady pro celoroční ekonomicky rentabilní provoz. Vznikající přeshraniční lyžařský areál se tím stane jedním z největších lyžařských areálů v evropském středohoří.

Länderschaukel Einzugsgebiet Länderschaukel Karte