Letzte Aktualisierung 2014.
Ihre Fragen beantworten wir gern per Email (mail[at]geoSports-Tec.com) oder Telefon (0341-39281107).

Klíčová finanční data – dotace 50 % (údaje v tis. €)

Investice

Objem investic: 22 340
Dotace: 11 050
Financovaná investice: 11 290
Financovaná inicializační fáze projektu: 685
Financovaná částka: 11 975 z toho
Půjčka: 5 975
Vlastní kapitál: 6 000


Rentabilita 2018 2021
realistický výhled konzervativní výhled realistický výhled konzervativní výhled
Tržby 2 771 1 931 3 143 2 252
Provozní náklady 286 192 313 224
Odpisy 592 592 665 665
Mzdové náklady 446 446 460 460
Ostatní náklady 368 368 364 364
Úroky 339 352 260 320
Živnostenská daň 89 - 151 10
Výsledek rozvahy 661 -19 940 209
Míra ziskovosti po zdanění 8,55% -0,32% 15,67% 4,31%

Za účelem znázornění bylo v případě konzervativní varianty přihlédnuto ke kapitálu každého společníka na konci plánovaného roku (kapitál/vklady společníků po odečtení vyplaceného kapitálu bez hosp. výsledku). Vyplacený kapitál byl zohledněn u konzervativní varianty na rok 2018 ve výši 250 tis. €, na rok 2019 400 tis. €, na rok 2020 500 tis. € a na rok 2021 ve výši 500 tis. €.


Návštěvníci/vrchol

200 000 prvních kontaktů (PK) ročně (provoz 10 měsíců), z toho 100 000 PK v zimní sezoně (4 měsíce) a 100 000 PK v letní sezoně (6 měsíců), tj. cca 6 000 PK/týden v zimě a cca 4 000 PK/týden v létě. Z toho tedy vyplývá, že počet prvních kontaktů na stanicích lanových drah na Fichtelbergu a Klínovci pro rok 2016 lze odhadnout na 400 000. Prvním kontaktem se rozumí osoba, která areál navštívila poprvé, bez ohledu na to, zda si zakoupí jednosměrnou jízdenku, obousměrnou jízdenku či denní, týdenní nebo sezonní skipas. (konzervativní varianta: letní sezona s velmi špatným počasím, návštěvnost pouze 50 % původního odhadu)


Ceny jízdného

5 až 15 €, v průměru 7,60 €, vč. DPH za obousměrnou jízdu, (10 € v létě, 6,40 € v zimě), přičemž v zimní sezoně 6 € v rámci společného skipasu pro oba lyžařské areály.


Právní forma podnikání

Plánování je založeno na předpokladu, že bude zřízena osobní společnost, např. smíšená komanditní společnost (GmbH & Co. KG). Podrobný rozpis hrubého plánování vychází z toho, že projekt bude realizován v roce 2015 a prvním plným provozním rokem bude rok 2018 (zevrubnější informace naleznete v bodě Hrubé plánování – v případě zájmu si je můžete vyžádat).