Letzte Aktualisierung 2014.
Ihre Fragen beantworten wir gern per Email (mail[at]geoSports-Tec.com) oder Telefon (0341-39281107).

Plánujme bez hranic – spojme naše vrcholy!
„aktiv aréna – lyžařský areál“ - Základ celostní koncepce pro region Klínovec – Fichtelberg

  • vytvoření turistického celku
  • společné plánování a společný rozvoj
  • vzájemné doplňování nabídky
  • vytvoření nezbytných struktur
  • šetrné zacházení s přírodou


28 projektů v oblasti Fichtelbergu graficky znázorněných na obrázku představuje diskusní rámec pro vytvoření dlouhodobé celostní koncepce. Těchto 28 projektů je výběrem a zároveň sbírkou různých koncepcí, studií a výsledků pracovních skupin za uplynulých 25 let. Celostní koncepce vzbuzuje důvěru jak u investorů tak u bank, což je zásadním předpokladem úspěšné realizace.


"AKTIV ARÉNA MIRIQUIDI" hýčká ambice stát se během příštích pěti let konkurenceschopnou rekreační oblastí pro rodiny a aktivní rekreanty.


Miriquidi Aktiv Arena 2017 Miriquidi Bike Arena